FaR, Träna på recept

Friskis&Svettis i Laholm har flera pass i veckan för
Fysisk aktivitet på Recept.


Fysisk aktivitet på recept (FaR) kan användas istället för eller som ett komplement till anna vård och behandling. 
FaR kan tex skrivas ut av din läkare, sjukhymnast, sjuksköterska m fl på den vårenhet du är inskriven.

VÅRA INTENSITETER SOM PASSAR
FÖR NIVÅ 1 OCH 2


Nivå 1 och 2: Jympa Soft - tar hänsyn, bygger upp och utmanar:
Jympa soft är en jympa som tar extra hänsyn till muskler och leder. Här kan du bygga upp din styrka, kondition, stabilitet och rörlighet med anpassade övningar till inspirerande musik.
Intensitet coh belastningar ligger lite lägre än Jympa Bas. 
Leds av FaR-utbildad ledare Claés Lahéus,
tel 0730-44 76 00.

Nivå 2: Jympa Bas - från grunden utan hopp.
Bas är en skonsam jympa som bygger upp styrka, kondition och rörlighet från grunden. Bas är hoppfri, men innehåller lite jogging och andra steg som lättar från golvet. Ledare: Leif Green, tel 0708-74  49 85 samt 
Janet Harrysson, tel 0730-71 83 75.

Tider
Jympa Soft: Onsdagar kl 17-18 och Fredagar kl 10-11.
Jympa Bas: Måndagar kl 10-11, Tisdagar 17,30-18,30 samt Torsdagar kl 10-11.

Tiderna gäller vårterminen 2018. 
Alla pass är i Vattenfabriken, Industrigatan 29 i Laholm. 
Avgift: Nivå 1 är kostnadsfri.
Nivå 2 kostar 500kr/10ggr eller 60kr/gång. Alternativt årskort 1600kr/år eller halvårskort 1000kr/halvår.
Vi har pensionärs- och ungdomsrabatt. 
Friskvårdskort gäller.

Receptet skickas till (gäller Nivå 1):
Claés Lahéus, Mandolingatan 2, 312 34 Laholm.
Tel 0730-44 76 00. Så ringer han upp och bjuder in dig.